πόνεϊ

πόνεϊ
το, Ν
ζωολ. βλ. πόνυ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • πόνεϊ — πόνεϊ, το και πόνι, το (λ. αγγλ.), άκλ., είδος μικρόσωμου αλόγου …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • πονεῖ — πονέομαι work hard pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) πονέω work hard pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) πονέω work hard pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πόνει — πονέω work hard pres imperat act 2nd sg (attic epic) πονέω work hard imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Τύχην ἔχεις, κάθευδε, μὴ λίαν πόνει. — См. Со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не найдешь …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не найдешь — Со счастьем хорошо и по грибы ходить. Ср. Со счастьем хорошо и по грибы ходить. Эту пословицу я слыхал, употребляемую и в обратном содержании: без счастья и по грибы нечего ходить. Аксаков. Рассказы и воспоминания охотника. Ср. Αν εχης τύχην, τί… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не найдешь — Со счастьемъ на кладъ набредешь, безъ счастья и гриба не найдешь. Со счастьемъ хорошо и по грибы ходить. Ср. Со счастьемъ хорошо и по грибы ходить. Эту пословицу я слыхалъ, употребляемую и въ обратномъ содержаніи: безъ счастья и по грибы нечего… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • πονώ — πονῶ, έω, ΝΜΑ, πονάω Ν [πόνος] 1. αισθάνομαι σωματικό άλγος, έχω πόνους («μού πονάει το στομάχι») 2. θλίβομαι, λυπάμαι, υποφέρω ψυχικά («πόσον δοκεῖς πονοῡσιν, Ἔρως, ὅσους σὺ βάλλεις», Ανακρεόντ.) 3. προξενώ θλίψη, κάνω κάποιον να λυπηθεί («μέ… …   Dictionary of Greek

  • трата — тратить, трачу, укр. тратити тратить, терять, губить, казнить , блр. трацiць тратить, губить , ст. слав. траштѩ μεταδιώκων (Супр.), сербохорв. тра̏тити, тра̏ти̑м тратить, терять , словен. tratiti расточать, растрачивать , чеш. tratiti терять,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Dative case — The dative case (abbreviated dat, or sometimes d when it is a core argument) is a grammatical case generally used to indicate the noun to whom something is given, as in George gave Jamie a drink . In general, the dative marks the indirect object… …   Wikipedia

  • αναλγής — (analges).Γένοςζώων της οικογένειας των αναλγησιδών, της τάξης των ακάρεων. Τα είδη του γένους έχουν μήκος 0,5 χιλιοστά και το τρίτο τους ζευγάρι ποδιών είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο, σε σχέση με το σώμα τους. Γνωστότερο είδος είναι ο α. ο… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”